https://fip.org.pl https://terazubezpieczenia.pl https://pisane-slowem.pl

Kto może otrzymać uprawnienia SEP?

1650
0
Share:

Aby móc zgodnie z prawem wykonywać instalację wielu urządzeń elektrycznych musimy mieć stosowne uprawnienia wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Stowarzyszenie to organizuje różne szkolenia i kursy pozwalające na zdobycie odpowiedniej wiedzy umożliwiającej instalację i konserwację różnych urządzeń elektrycznych w sposób bezpieczny dla ich późniejszych użytkowników.

Montaż jakich urządzeń wymaga zaświadczenia wydanego przez SEP?

Listę urządzeń, do których montażu niezbędne są uprawnienia sep reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W tym samym dokumencie zapisano także wymagane kwalifikacje i zakres wiedzy, którą musi posiadać osoba pragnąca pracować na stanowiskach związanych z instalacją, konserwacją czy też dozorem określonych przez Ministerstwo urządzeń i instalacji.

Warto nadmienić, że wystawione przez SEP uprawnienia pozwalają na wykonywanie tego typu prac na terenie wielu państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to jeden z powodów, dla których tak wiele osób stara się odbyć kurs sep, zdać egzamin i zdobyć te uprawnienia. Każdy, kto wyrobi sobie w kraju przed jedną z licznych komisji egzaminacyjnych, uprawnienia sep, może liczyć na dużo bardziej intratną pracę za granicą.

Jakiego rodzaju uprawnienia sep można zdobyć po takim kursie?

Wydawane przez SEP uprawnienia dotyczą 3 głównych grup urządzeń i instalacji. Do pierwszej kategorii (G1) zaliczono urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne. Grupa druga (G2) to z kolei grupa cieplna, a grupa G3 – gazowa. Jeżeli chcemy móc legalnie zainstalować kuchenkę gazową, piekarnik lub np. piec gazowy, musimy mieć uprawnienia sep określonej grupy.

Istotny jest także podział na uprawnienia SEP dotyczące zakresu prac i odpowiedzialności osoby starającej się o taki dokument. Z tej perspektywy można bowiem wyróżnić uprawnienia grupy E – dotyczącej eksploatacji urządzeń oraz D – dozoru. W zależności od tego, czy sami chcemy móc dokonywać instalacji, czy też raczej będziemy kierowali grupą elektryków i monterów, musimy mieć egzamin poświadczający wiedzę z konkretnego zakresu zagadnień. Sam kurs SEP danej kategorii kosztuje ok. 100 złotych. Oddziały SEP znajdują się praktycznie w każdym mieście powiatowym.

Share: