Czym jest inwentaryzacja i jak ją przeprowadzić?

893
0
Share:

Inwentaryzacja jest obowiązkiem przedsiębiorców handlowych i produkcyjnych. Można określić ją jako rodzaj kontroli, która ma za zadanie stwierdzenie stanu majątku firmy. Inwentaryzacja jest bez wątpienia bardzo istotna i warto zadbać o prawidłowy jej przebieg, aby została przeprowadzona sprawnie i bezstresowo.

Inwentaryzacja środków trwałych – co to jest i na czym polega?

Inwentaryzacja jest zespołem czynności, mających za zadanie ustalenie realnego stanu wszystkich rzeczowych oraz pieniężnych składników majątkowych przedsiębiorstwa. Oczywiście dotyczy to również wszelkich zobowiązań. Remanent jest niczym innym jak kontrolą wewnętrzną, która ma na celu stwierdzenie różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem w ewidencji księgowej.

Nie ulega wątpliwości, iż remanent wywołuje u wielu przedsiębiorców niepokój, który jest związany z czekającą ich żmudną kontrolą, a także dużym zaangażowaniem i dokładnością. Dobrym podejściem jest założenie, iż inwentaryzacja jest doskonałą okazją do zaplanowania działań optymalizacyjnych dla firmy. Celem w takim przypadku powinna być poprawa zarządzania oraz wzrost zysków.

Program do robienia inwentaryzacji

Bez względu jaki rodzaj inwentaryzacji będzie przeprowadzany, przydatny w tymże procesie będzie program do inwentaryzacji. Taki program jest niczym innym jak systemem, dzięki któremu będzie można przeprowadzić ewidencję składników przedsiębiorstwa, a także kontrolować i przygotowywać protokoły z inwentaryzacji magazynu.

Wiele dostępnych na rynku programów do robienia inwentaryzacji jest kompleksowym systemem do zarządzania firmą. Pozwalają one zarządzać prawie każdym aspektem przedsiębiorstwa zarówno jeśli chodzi o pasywa, jak i aktywa. Program do robienia inwentaryzacji pozwala przeprowadzić remanent cyklicznie, a także w trybie ciągłym na podstawie wykonywanych w nim czynności.

Rodzaje inwentaryzacji

Rozróżniamy wiele inwentaryzacji, choć najpopularniejsze to inwentaryzacja roczna oraz inwentaryzacja cykliczna. Do czynienia mamy również z inwentaryzacjami typu:
– spis z natury
– inwentaryzacja ciągła
– inwentaryzacja doraźna
– inwentaryzacja nadzwyczajna.

Inwentaryzacja roczna ma za zadanie ustalić dochód firmy, a także zamknąć rok obrotowy. W przypadku inwentaryzacji cyklicznej mamy do czynienia z dzieleniem inwentaryzacji według kryterium powtarzalności. Warto także wspomnieć, że inwentaryzacja cykliczna odbywa się w określonych i najczęściej powtarzalnych okresach. Bez względu z jakim rodzajem inwentaryzacji mamy do czynienia, warto zdecydować się na skorzystanie z programu do robienia inwentaryzacji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie program do robienia inwentaryzacji.

Share: