stół tarasowy rozkładany poduszka ogrodowa https://xann.pl/sitemap

Czy woda z dystrybutora jest zdrowa?

1677
0
Share:

Jakość wody pitnej jest problemem ogólnoświatowym i ma największy wpływ na zdrowie człowieka. Korzystanie z zanieczyszczonej wody pitnej wiąże się z wysokim procentem występowania chorób. Dlatego podstawowym warunkiem ochrony zdrowia jest zapewnienie obywatelom odpowiedniej ilości wody pitnej, która jest bezpieczna.

Oczyszczanie wody pitnej

Postępy w oczyszczaniu wody znacznie poprawiły jakość, a także bezpieczeństwo wody. Jednakże jakość wody pitnej może pogarszać się przez drobnoustroje i toksyczne chemikalia podczas transportu, przechowywania i przenoszenia przed dotarciem do konsumenta. Dlatego tak duże znaczenie ma zastosowanie odpowiednich systemów filtrujących oraz pobieranie wody ze sprawdzonego źródła.

Systemy dystrybucji, linie usług i domowe dystrybutory wody mają duży wpływ na jakość wody pitnej. Warunki panujące w urządzeniach wpływających na proliferację bakteryjną obejmują wysoki stosunek powierzchni do objętości, brak lub bardzo niski poziom pozostawania chloru i względnie długi okres stagnacji. Dystrybutory wody należą do coraz popularniejszych sposobów na dostarczanie wody pitnej.

Dystrybutory wody pitnej

Dystrybutory są urządzeniami do użytku prywatnego i publicznego. Są powszechnie stosowane w miejscach publicznych i różnych miejscach pracy. Struktura dystrybutora wody może mieć szczególny wpływ na jakość wody pitnej, zapewniają jednocześnie, że uzyskiwana ciecz jest uzdatniona.

Przeprowadzono wiele badań nad jakością bakteriologiczną wody pochodzącej z dystrybutorów. Znaczna część próbek pobranych z dystrybutora była zanieczyszczona znacznie mniej, niż woda z kranu Biorąc pod uwagę znaczenie bezpieczeństwa wody pitnej i identyfikację potencjalnych źródeł zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych, przeprowadzono również badanie w celu oceny jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej wody z dystrybutorów

Czystość wody z dystrybutora

Zbadano różne czynniki fizykochemiczne, które mogą wpływać na jakość mikrobiologiczną wody z dystrybutora. Ponieważ jakość bakteriologiczna wody pitnej jest w dużym stopniu uzależniona od napotkanych gatunków bakterii; zidentyfikowano w ten sposób również dominujące drobnoustroje.

Nic nie wskazuje na pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody trafiającej do dystrybutorów. Wyniki podkreślają jednak znaczenie okresowej procedury dezynfekcji i systemu monitorowania dystrybutorów wody w celu utrzymania poziomu kontroli zakażeń mikrobiologicznych.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Yazamco

Share: